Pøíba
Zobrazí ovládání.

Fotka: 21 z 22

O jednu fotku vlevo.O jednu fotku vpravo.